Af hensyn til Mejeriet’s naboer, skal døre og vinduer holdes lukkede efter kl. 22:00

Store sal, lille sal og balkon

  1. Borde og stole i store sal, med undtagelse af dem på balkonen, skal stilles ud i depotet.
  2. Bordene skal være rengjorte.
  3. Stolene skal stables med 8 stk. i hver stabel; – på balkon 6 stk. i hver stabel
  4. Gulvene skal være fejede.
  5. Udsugningsanlæg og alt lys skal slukkes.

Køkken og bryggers

  1. Følgende bedes tømt, slukket, og rengjort: Kaffemaskine, køleskab, ovne og komfur.
  2. Opvaskemaskine tømmes for vand.
  3. Borde skal afvaskes og aftørres.
  4. Service og køkkenredskaber skal være på plads, så det er let at optælle.
  5. Tom emballage og lign. kommes i de opstillede containere der står på flisearealet udenfor køkkenet. Affaldet skal sorteres som angivet på containerne

Hvis man har været så uheldig

At service, køkkenredskaber eller andet er blevet beskadiget noteres dette på seddel, som er anbragt i køkkenbordets øverste, højre skuffe. Efter kontrol og optælling vil vi tillade os at fremsende et girokort på beløbet. Der gøres opmærksom på, at såfremt ekstraordinær rengøring efterfølgende er nødvendig, vil dette blive opkrævet lejer.

Hvis man ønsker at opstille en bar, fadølsanlæg eller lignende i vores lokaler skal det stå på det grå gulv i den store sal.